Stowarzyszenia

KONECKA GRUPA MILITARNA KONECKIE STOWARZYSZENIE IM. MAJORA HUBALA
26-200 Końskie
Organizujemy i współorganizujemy oraz chętnie uczestniczymy w różnego typu imprezach masowych, zlotach, spotkaniach militarnych i nie tylko...
tworzymy fajną i przyjazną atmosferę...
popularyzujemy i upowszechniamy wiedzę z zakresu historii i oręża polskiego.
hubal.konskie@op.pl