Szanowni Państwo

 

Poniżej przedstawiamy informację odnośnie polityki prywatności stosowanej na naszym serwisie www.znajdzfirme24.pl (w tym informacje odnośnie  RODO oraz  stosowania plików cookies na naszym serwisie):

I. RODO

II. COOKIES 

 

AD. I – RODO

 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora będą Państwu przysługiwały wskazane poniżej prawa.
Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
1. Dane administratora
Administratorem danych osobowych jest firma Aweltom z siedzibą ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, NIP: 6641913364, Formularz kontaktowy znajduje się na niniejszym serwisie w zakładce Kontakt
2. Zasady przetwarzania danych
a) Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:
– zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),
– wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych i faktur,
– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
b) Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać przez okres realizacji zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
– przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,
-na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą,
-do czasu wycofania zgody złożonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO złożonej podczas rejestracji w zakresie dotyczącym treści marketingowych i handlowych.
3. Uprawnienia użytkownika
a). Posiada Pani/Pan prawo do:
-dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób. ,
– sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
– usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.,
-prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,
-prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
-prawo do cofnięcia zgody złożonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Państwa przez Administratora narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
4. Udostępnianie danych innym podmiotom
a. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych następującym podmiotom:
– podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
– podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora,
-podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
-podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów,
-biurom informacji gospodarczej,
-podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

AD. II – COOKIES

 

Informujemy, że nasz serwis www.znajdzfirme24.pl wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania, optymalizacji serwisu oraz celów statystycznych.

Ustawienia plików cookies możecie Państwo zmienić w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Poniższe informacje określają zasady wykorzystywania plików cookies przez serwis www.znajdzfirme24.pl.

Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych serwisach, łącznie ze stronami, do których kierują odnośniki ze stron naszych serwisów. W celu sprawdzenia zasad zachowania prywatności na innych stronach prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies na przeglądanych stronach.

Czym są pliki cookies?

Są to pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przeznaczone do korzystania z serwisów i stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu użytkownia itp. Pliki te pozwalają min. rozpoznać dane urządzenia aby np. optymalnie dla danego użytkownika wyświetlać treść przeglądanej strony internetowej.

Jakie pliki są stosowane?

Na serwisie stosowane są pliki stałe oraz sesyjne. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w danym pliku cookie lub do czasu manualnego usunięcia danego pliku przez danego użytkownika końcowego. Pliki sesyjne są wykorzystywane tymczasowo podczas danej sesji lub do wyłączenia przeglądarki internetowej.

Do czego są stosowane cookies?

Pliki cookies są stosowane przede wszystkim do prawidłowego działania serwisu, wyszukiwarki i różnych części składowych, stron i funkcji serwisu oraz do zbierania ogólnych danych statystycznych mających na celu min. dalsze ulepszanie działania serwisu.

Jak zmienić ustawienia lub usunąć pliki cookies?

Standardowe ustawienia oprogramowania przeglądarek internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te można zmienić bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystamy w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę cookies lub abyśmy byli każdorazowo informowani o przesyłaniu ich na nasze urządzenie. Informujemy również, iż ograniczenie stosowania plików cookies może wpływać na działanie niektórych funkcji naszego serwisu.